Kozmik Enerji

Kozmik Enerji Nedir?

Kozmik Enerji, “kanal” olarak adlandırılan kozmik bilgileri kullanarak kişinin fiziksel, duygusal ve spiritüel gelişiminin şifalanmasına dayanan eşsiz bir yöntemdir. Kanallar (frekanslar) tarih boyunca şifacılar tarafından geniş ölçüde kullanılmış, günümüz araştırmaları sayesinde ise bu bilgiyi edinmek isteyen herkes bu kadim bilgiye ulaşabilir hale gelmiştir.

Vladimir Petrov’un araştırmalarına göre ilk kanallar bundan 400 yıl önce Hintli yogiler tarafından bir toplu meditasyon sırasında keşfedilmiştir. Diğer kanallar da zaman içinde benzer yolla ortaya çıkarılmıştır. Daha sonra 2001’de, Petrov’un Kozmik enerji kanallarını sekiz yıl boyunca uygulamasının ardından, Petrov’un öğrencilerinden Dr. Emil Bagirov modern bilim açısından açıklanamayan birçok faktöre rağmen kozmik enerji kanallarının insan bedeni üzerindeki onarıcı ve güçlendirici etkilerini ispatlamak üzere bilimsel araştırmalara başladı. 2009 yılının mart ayında Dr. Bagirov Uluslararası Klasik Kozmik Enerji Federasyonu’nu kurdu ve daha sonra bu federasyon 2009’un aralık ayından Dünya Sağlık Örgütü tarafından tanındı. Laboratuvar ortamında yapılan araştırmalar ile klinik çalışmalar sonrasında Dr. Bagirov birçok bilimsel makale kaleme almanın yanı sıra kozmik enerji kanallarının kullanımına dair sekiz adet de patent aldı. Kozmik Enerji Metodu Rus Geleneksel Tıp Merkezi ve Rusya Profesyonel Şifacılar Birliği tarafından tanındı. Bu metodun etkileri yapılan çalışmalar ve hastaların sayısız geribildirimleri vasıtasıyla teyit edildi.

Kanallar ve insanlar arasındaki etkileşim prensibini anlamak için önce şu üç bileşenden söz edelim: fiziksel bileşen, enerji bileşeni ve bilgi bileşeni. Evren de aynı bileşenlerden meydana gelmiştir. Son olarak, insanlar da üç bileşenden oluşur. Fiziksel bir bedenimiz vardır, enerji düzeyinde ise biyokimyasal enerjimiz yani auramız, eterik, astral ve mental bedenlerimiz, bilgi bileşeni olarak ise çakra adı verilen yalnızca düşünme sürecimizi değil tüm sinir sistemini de etkileyen hayati program paketlerimiz vardır.

Çakralar, omurganın çeşitli bölgeleri ile baş bölgesi ile ilintili bilgi merkezleridir. Bu merkezler evrenin bilgi bileşeni ile sürekli bir etkileşim içindedir. Çakralar aynı zamanda kozmik enerji kanalları dediğimiz kanallarla da temasa geçebilir. Kozmik enerji kanalları soyut tabiata ait nesnelerdir ve uygulayıcı ile danışan arasındaki mesafeden bağımsız olarak insan bedeni üzerinde iyileştirici etkilere sahiplerdir. Bir şifa seansı sırasında kanallar ile insanlar arasındaki etkileşim kanallara inisiye olan uygulayıcılar rehberliğinde çalışır. Kozmik enerji terapisti belirli kodlar vasıtasıyla kanallara bağlanır.

Kozmik Enerji sadece bir şifa değil, aynı zamanda bir korunma ve temizlenme yoludur. Bu nedenle bu yöntemden faydalanmanız için hasta olmanız gerekmez. Kozmik Enerji genel olarak;

  • Bağışıklık sisteminin güçlenmesini
  • Hücre yenilenmesinin dengelenmesini
  • Hormon dengesinin korunmasını
  • Enerji ihtiyacının giderilmesini
  • Sağlıklı bir uyku, iş ve özel hayatın sağlanmasını
  • Stresin giderilmesini
  • Genel bir mutluluk ve huzur halinin hüküm sürmesini
  • Ruhsal, bedensel ve zihinsel dengenin sağlanması ve korunmasını
  • Bilinçaltımız, çakralarımız, enerji bedenimiz, auramız, karmamız ve geçmişimizde biriken tüm düşük titreşimli durum ve travmaların temizlenmesini sağlar.

Hangi Hastalıklarda Yardımcı Olarak Kullanılır?

Kozmik Enerji kanalları, kişilerin yaşam alanlarında uyumsuz oldukları her enerji ile uyumlu hale gelmelerini sağlayarak şifalandırır.

En basit grip gibi hastalıklardan en ağır depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklara, çözümü olmadığı söylenen, kanser, migren gibi birçok hastalığın tedavisinde yardımcı olarak kullanılır. Kozmik Enerji ile bağışıklık sistemi, kas-sinir sistemi, kan sistemi, üriner ve üro-genital sistem, kemik sistemi hastalıkları, psikolojik rahatsızlıklar, felç-inme, depresyon, migren, mide problemleri, romatizma, osteoporoz, fıtık, tansiyon, şeker, çeşitli organ sorunları, tiroid problemleri, metabolizma düzensizlikleri, cilt problemleri ve alerjiler iyileşmesinde destek olunur.

Ayrıca özel çalışma yöntemleriyle, kilo dengeleme büyüme bozukluğu, zihinsel gelişim bozukluğu gibi sorunlarda da kozmik enerji şifası uygulaması kullanılır.

Kozmik Enerji bireylere sadece şifa vermekle kalmaz, aynı zamanda her insanın enerji bedeninde bulunan negatif etkileri de temizler. Kişinin hayatında olumsuzluk yaratan nazar, lanet, beddua gibi enerjileri ve düşük titreşimli enerjisel varlıkları ortadan kaldırır. Seans alan kişi yaşamının her alanında büyük değişim ve dönüşüm yaşar. Seans sayısı arttıkça kişinin titreşimi artar. Titreşim yükseldikçe çekim yasası devreye girer yüksek frekanslı enerjileri alanına çekmeye başlar .Seans alan kişiler Kozmik Enerji ile karmasını, çakralarındaki deformasyonu, eril ve dişil enerjisini dengeler ve şifalandırır. Kozmik Enerji bireyleri korur, onların manyetik alanlarını güçlendirir, enerji akışlarını sağlar, pozitif enerji ile yükler, bloke olmuş enerji yollarını açar, bolluk, bereket, sağlık ve sevgi getirir.

Seanslar uzaktan veya yakından yapılabilir.

Kozmik Enerji Seminerleri