Bu bir şifa çalışmasıdır.

Bu çalışma 3 günlük bir çalışmadır. Çalışmanın amacı para ile ilgili bedenimizde kilitlediğimiz, bloke ettiğimiz enerjilerin açılması ve para ile sağlıklı bir ilişki oluşturulmasıdır.

Çalışmamız da:

 1. Gün:
  1. Tüm çakraların şifalandırılması (Kozmik Enerji ile)
  2. Kök çakrada bulunan blokajların şifalandırılarak aktifleştirilmesi
   (İyi çalışan bir kök çakrayla dünyaya sağlam bir şekilde kök salarız. Hızlı değişimlere uyum sağlamak, hayattaki haklarımızı sahiplenmek ve maddi kazanımlar bu çakradaki enerjinin dengeli olması ile mümkündür. Fazla çalışan kök çakra maddiyata aşırı düşkünlük, zayıf kök çakra ise maddi zafiyet ve bu dünyaya ait hissedememe ile ilişkilidir.)
 2. Gün:
  1. 13.Çakranın aktifleştirilmesi (Theta Healing ile)
   13. Çakra – Bolluğu Tezahür ettirme: 4. boyutun realitesi bolluk dahil etmedir herkes için yeterince vardır. Bu zamanda tam bolluk tezahürünü engelleyen kıtlığın titreşiminin kolektif bilinçten salıverilmesine büyük direnç vardır. Bu çakraya erişebiliriz ve dönüşüm sürecine yardım edebiliriz.)
 3. Gün:
  1. Para Kanalı Aktivasyonu (Theta Healing ile)
  2. (Kalp ve Boğaz arasında bulunan para kanalının aktif edilmesi)

Bu çalışmaya katılmak için bir ön koşul yoktur. Para ile ilgili kilitlerini açmak isteyenlerin katılabileceği bir çalışmadır.

Uzaktan katılım ile gerçekleşir.

=