• Yaşamımızın sorunlu olan veya istediğimiz gibi gitmeyen belirli bir alanındaki tıkanıklıklara yönelik,
    • Yaşamımızda sürekli yinelenen olumsuz yaşam kalıplarına veya istemediğimiz bir kimliği üstlenip yaşamakta olmamız durumlarına yönelik,
    • Fiziksel, duygusal veya zihinsel rahatsızlıklara yönelik,
    • Yaşam enerjimizin düşük olması, yaşamımızda nedeni belirsiz bir sıkıntı yaşamamız veya yaşam amacımızı kaybetmiş gibi hissetmemiz şeklindeki durumlara yönelik,
    • Çeşitli korkularımız/fobilerimize yönelik,
    • Kişilerden veya mekanlardan parazit enerjileri ve eklentileri arındırmaya yönelik.

Inner-Speak seansları neleri içerebilir?

Inner-Speak içerisinde, seans sırasında Yüksek Benliğimiz tarafından gerekli görüldüğü üzere kullanılabilen, çeşitli güçlü araçlar da vardır:

•Olumlamalar, ritüeller, dualar, semboller, meleklerle çalışma;

•Hayvan totemimizi saptama ve şifalandırma;

•Ki blokajlarına yönelik akupunktur (akupresür);

•Dengede olmayan veya ağır hasarlı olan bir çakranın/çakraların saptanması ve arındırılması;

•Enerji alanındaki bir hasarın saptanması ve giderilmesi;

•Çiçek esanslarıyla, yağlarla, kristaller-taşlarla ve bunların frekanslarıyla çalışma;

•Var olabilen bir ters dönme (polarite) durumunun saptanması ve giderilmesi;

•Bu yaşam için yaşam anlamımızın açıklanması;

•Bizi beslemesi gereken noksan öğelerin saptanması;

•Yin/yang enerjilerindeki dengesizliklerin saptanması ve giderilmesi;

•Frekansımızı yükseltici bir titreşimsel rezonansın uygulanması;

•Yükselişe yönelik bir niteliğin uyandırılması;

•Organ/Salgı Bezlerindeki yaraların görülmesi ve şifalandırılması;

•DNA etkinleştirmeleri (aktivasyonları);

•Arkon bağlantılarının arındırılması;

•Yaşlanmaya neden olan J-mühürlerinin arındırılması.

=