• Yaşamımızın sorunlu olan veya istediğimiz gibi gitmeyen belirli bir alanındaki tıkanıklıklara
  yönelik,
  • Yaşamımızda sürekli yinelenen olumsuz yaşam kalıplarına veya istemediğimiz bir kimliği
  üstlenip yaşamakta olmamız durumlarına yönelik,
  • Fiziksel, duygusal veya zihinsel rahatsızlıklara yönelik,
  • Yaşam enerjimizin düşük olması, yaşamımızda nedeni belirsiz bir sıkıntı yaşamamız veya
  yaşam amacımızı kaybetmiş gibi hissetmemiz şeklindeki durumlara yönelik,
  • Çeşitli korkularımız/fobilerimize yönelik,
  • Kişilerden veya mekanlardan parazit enerjileri ve eklentileri arındırmaya yönelik.