• Yaşamımızın sorunlu olan veya istediğimiz gibi gitmeyen belirli bir alanındaki tıkanıklıklara yönelik,
    • Yaşamımızda sürekli yinelenen olumsuz yaşam kalıplarına veya istemediğimiz bir kimliği üstlenip yaşamakta olmamız durumlarına yönelik,
    • Fiziksel, duygusal veya zihinsel rahatsızlıklara yönelik,
    • Yaşam enerjimizin düşük olması, yaşamımızda nedeni belirsiz bir sıkıntı yaşamamız veya yaşam amacımızı kaybetmiş gibi hissetmemiz şeklindeki durumlara yönelik,
    • Çeşitli korkularımız/fobilerimize yönelik,
    • Kişilerden veya mekanlardan parazit enerjileri ve eklentileri arındırmaya yönelik.

Jean Adrienne Arınma sistemi bireysel çalışmaları neleri içerebilir?

Jean Adrienne Arınma sistemi içerisinde, seans sırasında Yüksek Benliğimiz tarafından gerekli görüldüğü üzere kullanılabilen, çeşitli güçlü araçlar da vardır:

•Olumlamalar, ritüeller, dualar, semboller, meleklerle çalışma;

•Hayvan totemimizi saptama ve şifalandırma;

•Ki blokajlarına yönelik akupunktur (akupresür);

•Dengede olmayan veya ağır hasarlı olan bir çakranın/çakraların saptanması ve arındırılması;

•Enerji alanındaki bir hasarın saptanması ve giderilmesi;

•Çiçek esanslarıyla, yağlarla, kristaller-taşlarla ve bunların frekanslarıyla çalışma;

•Var olabilen bir ters dönme (polarite) durumunun saptanması ve giderilmesi;

•Bu yaşam için yaşam anlamımızın açıklanması;

•Bizi beslemesi gereken noksan öğelerin saptanması;

•Yin/yang enerjilerindeki dengesizliklerin saptanması ve giderilmesi;

•Frekansımızı yükseltici bir titreşimsel rezonansın uygulanması;

•Yükselişe yönelik bir niteliğin uyandırılması;

•Organ/Salgı Bezlerindeki yaraların görülmesi ve şifalandırılması;

•DNA etkinleştirmeleri (aktivasyonları);

•Arkon bağlantılarının arındırılması;

•Yaşlanmaya neden olan J-mühürlerinin arındırılması.

=