Access the Bars Uygulaması®

Başımızda bulunan 32 adet, zihinsel akupunktur noktaları olarak da tanımlayabileceğimiz ve Bars adı verilen elektromanyetik yüklerin saklandığı nörolojik snaps noktaları bulunmaktadır. Bu 32 nokta kontrol, şifa, farkındalık, para, iyileşme, zaman, yaratıcılık, güç, yaşlanma, cinsellik, iletişim, umutlar, hayaller ve benzeri şeylerle ilgili düşüncelerimizin, fikirlerimizin, duygularımızın, inançlarımızın ve kararlarımızın depolandığı elektrik şarj deposudur. Access Bars seansında bu noktalara parmak uçları ile yumuşakça dokunularak, bu noktalar aktive edilir ve burada birikmiş elektrik yükü ile beraber o konu hakkında geçmişten getirdiğimiz tüm kısıtlamalar ve blokajlar elektro manyetik olarak serbest bırakılıp silinir. Bu uygulamayı bilgisayarınızın çöp kutusunda sakladığınız ancak bir türlü silemediğiniz, sizin önünüzü tıkayan, sizi bloke eden veya yavaşlatan dosyaların silinerek rahatlamanızı sağlamaya çalışan bir sistem gibi düşünebilirsiniz.

Bu sayede, uzun zamandır sizi bloke eden ayağınızda bir pranga gibi yürümenizi yavaşlatan, kendinizi yorgun veya hep mücadele içinde bırakan, sizi kısıtlayan, engelleyen, korkularınızdan, endişelerinizden ve yargılarınızdan kurtulursunuz. Hayatınız da artık işe yaramayan fuzuli yer işgal eden eskileri atıp, yeni ve harika şeyler yaratabileceğiniz, işe yarar yenilikleri kabul edebileceğiniz yeni yer açmış olursunuz.

Bu uygulama insanın kendine bilerek veya bilmeden koyduğu kısıtlamaları, istenmeyen anıları, karmalardan gelen blokajları ve tıkanıklıkları, kişiyi zihinsel takıntılarından dolayı fiziksel olarak hastalandıran düşünceleri bir daha geri dönmemek üzere kayıtlarından siler.

Her seans birbirinden farklıdır. Oluşacak en kötü netice bedeninize muhteşem bir masaj yapılmış gibi rahatlayacaktır. Olabilecek en iyi sonuç ise tüm yaşamınız değişecektir. En çok raporlanan sonuçlar; * artan bir huzur ve rahatlık duygusu, * geçmişte bizi çok fazla sarsan, üzen konulara daha az tepki verme, * daha derin olan ve daha dinlenmiş kalkılan uyku süreci, * seans öncesinde sizi rahatsız, huzursuz eden bir konunun, seans sonrasında sizi hiçbir şekilde etkilememesi.

Yaklaşık 60-90 dakika süren Bars seansı sırasında beyin dalgaları yavaşlar. Çocukluktan gelen davranış biçimleri, inanç sistemleri ve bakış açıları temizlendikten sonra, hayatınızda daha çok “var olabilmeye, anda kalabilmeye” başlarsınız. Yani geçmişinizi geleceğinize yansıtmadan tam anlamıyla geleceğinizdeki olasılıkları, kısaca hayatınızı değiştirebilirsiniz.

=