Access Consciousness

Access insanlarda daha fazla bilince erişmeyi kolaylaştırmak için tasarlanmış prosesler ve araçlar setidir. Bilinç yargı olmaksızın her şeyi kapsar. Hayatımızın her alanında tamamen farkında olma, tamamen var olma istekliliği ve kapasitesidir. Bilinçlilik sürekli olarak daha fazla olasılığa daha fazla seçeneğe ve daha fazla yaşama kendimizi açma yeteneğimizdir.

Access’in daveti, kendinizi gerçekte olduğunuz sonsuz varlık olarak tanımaya ve sizin ötenizde, olduğunuzu düşündüğünüz kendinizin ötesinde bir yaşam yaratmaya adım atmaya yardım etmektir. Sonsuz bir varlık olarak sonsuz algı, biliş, olma ve alıp kabul etmekten işlev yaparsınız. Sonsuz bir varlık olarak her zaman her şey mümkündür ve tüm seçim size aittir.

“Sonlu bir varlığın eğilimi, düşünceler, hisler ve duygulardan işlev yapmaktır.”

Access Bilinci düşüncelerinizin, hislerinizin ve duygularınızın kutupluluğundan, hapsinden, koşullandırmasından ve sınırlamasından sizi özgür bırakmak ile ilgilidir. Sınırlılık durumundan işlev yaptığımız zaman çok az seçime ve sınırlı olanaklara sahip olmayı seçeriz.

Kutupluluk her şeyi gerçekte oldukları gibi görmemizi engeller, dolayısıyla değiştirmek istediğimiz şeyleri değiştiremeyiz. Bu gerçekliğin travması ve dramı, karışıklığı ve entrikasından işlev yapmamızı devam ettirir. Kutupluluğa bağımlılığımız var olan en güçlü bağımlılıklardan biridir.

Bizi bu bağımlılıktan özgürleştiren en büyük araçlardan biri izin vermekten işlemektir. İzin vermek, kabul etmek her şeyin yalnızca ilginç bir bakış açısı olduğu yerdir. İzin vermek, hayatımızın her alanında aynı fikirde olduğumuz ya da direnç gösterdiğimiz tüm bakış açılarının, hislerin, düşüncelerin, duyguların, inançların, yargıların, hükümlerin farkına varmamızı sağlar.

Düşündüğümüz, hissettiğimiz, inandığımız, yargıladığımız veya karar verdiğimiz her şeyin yalnızca ilginç bir bakış açısı olduğunu hatırlayarak, kendimizi özgürleştirmeye başlayabiliriz.

Bilinç yaşamınızda her anda kendinizi veya başka birini yargılamadan var olma yeteneğidir. Her şeyi alma, hiçbir şeyi reddetmeme ve hayatta arzuladığınız her şeyi – şu anda sahip olduğunuzdan daha büyük ve hayal edebileceğinizden daha fazla olan bir şeyiyaratma yeteneğidir.

Kendinizi beslemeye ve özen göstermeye istekli olsaydınız ne olurdu? Olmasının mümkün olmadığına karar vermiş olduğunuz her şeyi olmak için kapıları açsaydınız ne olurdu? Dünyanın olanakları için ne kadar önemli olduğunuzu kavramanız için ne gerekir?

~ Gary Douglas ~

Access Consciousness Seminerleri